Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

& Work

 

& Work

HIKARI & Work förstår att förändring börjar inifrån. Företag och organisationer - både stora och små - påverkar det samhälle vi lever i och den värld vi gemensamt skapar. Därför blir det extra viktigt att företag - med både ledning och medarbetare - lär sig att göra affärer i medveten närvaro och mental skicklighet.

 
 
Från certifieringskursen "How to get your inner business in order" tillsammans med HIKARI Power modul i Stockholm, juni 2016 med några av Sveriges härligaste VD:ar, företagsägare och chefer.

Från certifieringskursen "How to get your inner business in order" tillsammans med HIKARI Power modul i Stockholm, juni 2016 med några av Sveriges härligaste VD:ar, företagsägare och chefer.