Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Företag

 

För organisationer

Om du kommer från civilsamhället, näringslivet eller den offentliga sektorn, sitter du i en unik sits att skapa positiva förändringar i världen! Du har möjlighet att påverka ditt eget och din personals välmående på arbetet, vilket även sprider sig utanför arbetstiden: i privatlivet, med familjen, vänner och andra i er omgivning. Du har dessutom möjlighet att stödja organisationer och nätverk såsom HIKARI som ser till att ännu fler barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att leva upp till sin fulla potential, genom att komma i kontakt med och kultivera sitt eget inneboende välmående.

Vi har hunnit observera över tid att de organisationer som är engagerade i att hjälpa andra är samma organisationer som har mest välmående.

Vi bjuder in företag och andra organisationer att medverka i HIKARI - och få HIKARI att lyfta dem. Vi erbjuder olika sätt att samarbeta. Läs mer nedan och kontakta oss gärna så att vi får höra mer om dina behov på team@joinhikari.com

 
12034301_1819989364894013_2086221644314880325_o.jpg

Välmående på jobbet

HIKARI erbjuder livsverktyg som är kopplat till välmående; stressreducering, fokus och närvaro i flera olika områden i en människas liv.

Stress har blivit en folksjukdom där mer än hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa, varav den vanligaste orsaken är akut stress.

Aldrig har vi varit så distraherade på jobbet - och överallt annars i livet - som nu. Vår förmåga att fokusera på det som är framför oss minskar i snabb takt och många arbetsgivare rapporterar minskad effektivitet.   

HIKARI kan hjälpa er att komma vidare i ert arbete med både stresshantering och välmående på jobbet. Ett ökat välmående på jobbet generar dessutom ökad glädje, kreativitet och innovationskraft. 

Hör av er så kan vi prata om hur HIKARI kan bli en del av ert friskvårdsarbete!

DSC_0197.JPG

Win-win sponsring

Tänk att du med hjälp av dina resurser, din kunskap och ditt verksamhetsområde kan vara med att skapa välmående på vår planet!

HIKARI erbjuder en del olika sponsringsprogram: 

  • Genom ditt stöd och hjälp kan vi fortsätta att expandera våra verksamhetsområden för funktionsutmanade barn, ungdomar och vuxna.

  • Med ditt stöd kan vi även fortsätta göra avgörande skillnad för andra barn och ungdomar som är i stort behov av positiva förebilder och fungerande livsverktyg för vår framtida yrkeskår och beslutsfattare.

  • Vårt största sponsringsprogram är ett där ni är med och stödjer vår verksamhet, och vi är med och stödjer er - genom våra olika verksamhetsområden inom HIKARI.

Hör av er så pratar vi vidare om hur ni kan vara med och ta ditt företag och välmåendet i er omgivning till nya höjder!  

12034301_1819989364894013_2086221644314880325_o.jpg

Ledarskapsutbildningar

Vi tränar upp den inre kapaciteten hos ledare och managers i olika typer av företag och organisationer. Att vara i en ledarskapsposition kan vara otroligt utmanande, på många olika plan. 

Så snart ledare har verktyg för stressreducering blir de bättre beslutsfattare. Förmågan att fokusera på det som är viktigt gör en ledare skarp i utvecklingen av affärerna. Med en ökad färdighet att vara närvarande kan ledare höra behoven hos sig själv, sin personal, sina kunder och sin omgivning. De positiva mentala och fysiska resultaten av våra ledarskapsutbildningar är slående - och affärsresultaten ramlar automatiskt på plats.