Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

meny

 

 

Kära lunchgäster.

 

Vår restaurang håller paus fr.o.m. måndag den 6e februari tills vi öppnar uteserveringen i anslutning till att den efterlängtade vårsolen kommer tillbaka.

I nuläget letar vi efter en krögare/entreprenör som vill driva restaurangen och lyfta den ytterligare en nivå. Kanske vet du vem denne någon är? Kontakta oss gärna då via team@joinhikari.com

Välkomna åter med solen för att njuta av god mat och en god fika på vår vackra terrass.

Givetvis har vi kvar alla övriga verksamheter inom Hikari där vi arbetar med att sprida välmående.

Väl mött igen!