Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Om oss

 

Om oss

HIKARI är en rörelse för välmående och ett nätverk av eldsjälar. HIKARI grundades och expanderar med visionen att alla människor - oavsett bakgrund, kultur, religion eller typ av kropp - får möjligheten att uppleva sitt naturliga tillstånd av välmående, och på så vis uppnå sin fulla potential.

Under paraplyet HIKARI hittar du många olika program, kurser och föreläsningar - och fungerar även som ett inspirerande tillskott och påbyggnad för välmående i olika sporter, företag, skolor och organisationer. Hikari har utvecklat nyskapande program med väldigt lyckade resultat för våra barn och unga med funktionsutmaningar; HIKARI Do - ett verksamhetsområde som konstant utvecklas.

HIKARI betyder "ljuset" på japanska, ett sätt vi gärna beskriver vår inneboende potential. Med HIKARI tränar vi oss i att klara av pressade situationer, svåra möten och jobbiga känslor med vårt ljus och välmående intakt. Till skillnad från t ex mindfulness som lär ut en icke-dömande medveten närvaro så tränar vi dessutom med yttre "belastning" där vår vikt ligger vid att behålla fokus, oavsett situation. Vi tränar oss i att se destruktiva mönster med friska ögon. En konsekvens av att träna HIKARI är att du lär dig läsa av, "bli ett", med din medmänniskas mående, intentioner och nästa drag. Först lär du känna dig själv i närvaro, för att sedan kunna känna in andra och världen. Även om Hikari i begynnelsen var utvecklat för österländska träningsformer och filosofier så kan HIKARI implementeras i vilken sport, företag, organisation eller situation som helst.

 

Sagt Om Hikari

Ni (certifierade Hikari Do tränare) är otroligt grymma på den fysiska biten men även det inre välmåendet; den tydliga skillnaden med er är att ni faktiskt tränar det och inte bara pratar om det, bara de övningar ni gjort med våra barn och ungdomar är otroligt uppskattat och utvecklande!

- Utvärdering från personal Region Skåne Barn och Ungdomshabiliteringen

 

Med Hikari´s olika livsverktyg så har vår ledning fått professionell hjälp vilket bl.a. öppnat upp för hur viktigt det är att vara medvetet närvarande och välmående när man har chefspositioner och arbetar med människor.  Hikari & Sport har även hjälpt vårt företag genom åren med glädjande och välmående friskvårdsinsatser för vår personal. Vi har mycket att tacka Hikari konceptet för vårt välmående som i sin tur har givit mycket för våra framgångar.

- CCM Spedition AB (Årets företag i Burlövs kommun 2012)
 

Tack för en underbart givande dag där vi ( 120 stycken personal och elever) fick ta del av Hikari´s livsverktyg både i teori och praktik. Det var engagerande, ögonöppnande, energigivande, inspirerande och rofyllt som vi tar med oss vidare. 

- Ängsdals Skola i Bunkeflo

 

Hade människor varit som ni Hikari ambassadörer hade vårt liv varit mycket bättre. Ni besitter ett lugn som få har. Ni är positiva och söker lösning på allt. Jag känner mig alltid lugn när jag är med er. Hoppas att världen befolkas av fler som ni.

- Fredric D. fd gängmedlem numer en mönstermedborgare
 

Stort tack för ett mycket bra pass och introduktion. Våra ungdomar behöver massa positiv energi för att fånga deras uppmärksamhet och sen gäller det att kunna avväga mellan struktur och ha ett tillåtande klimat. Jag tyckte Hikari instruktören skötte den avvägningen klockrent! Vi kommer ta kontakt med er igen inför vårterminen och jag tar mig friheten att bifoga min kollega i detta mail som var intresserad av er verksamhet för en annan grupp.

- Jonas Oskarsson psykolog
 

Har nog aldrig upplevt glädje så mycket i hela mitt liv. Absolut tror jag på Hikari. För mig kändes ju som en riktig eye opener speciellt när man gått runt i liknande tankar och känslor att det finns något därute/därinne men inte kunnat sätta fingret på var/hur/på vilket sätt det hänger ihop. Kändes som en massa pusselbitar bara föll på plats en riktig AHA upplevelse och det kan jag inte tacka er nog för!!!  Då jag tror flesta människor går o grumlar på såna här saker men vet inte hur pusselbitarna smälter samman så tror jag att bli mer medveten gör att man får insikt och kan se sig själv/andra på ett nytt sätt.(positivt). För mig har det lett att jag har fått nya mål (bli av med  rädslor, egot osv) vilket jag ser som RIKTIGT spännande och rolig utmaning i livet och om inget annat så gör det en till en bättre och harmonisk människa 🙂. TACK

- Rikard Alvin idrottare
 

Jag tycker att Hikari tar udden av stress, oro och ger ett välmående, en energi och ett lugn som lättar upp tillvaron.

- Rainer Holmgren regissör
 

"Redan när jag anlände till Hallaskog och Hikari lägret så infann sig lugnet i kroppen. Den idylliska naturmiljön, den friska luften och gemenskapen gjorde mig varm inombords. Vi spelade fotboll, paddlade kanot, mediterade och tränade Hikaris livsverktyg  tillsammans,   vuxna som barn. I bakgrunden  kunde man höra toner från avslappningsmusik som spelades, detta gjorde mig ännu lugnare och jag mådde superbra! Maten som vi blev serverade var riktigt god och vi fick massor med frukt som mellanmål. Riktigt bra ledare och trevliga barn/ungdomar gjorde min vistelse till ett underbart minne och detta hoppas jag få göra om igen.

- Hamed Salama politiker och socialarbetare, förälder till Noah"
 

Hikari har öppnat upp vägen för många individer till en sundare livsstil med ett ökat välmående som resultat. Jag har i min yrkesroll genom åren sett en positiv utveckling på både vuxna och barn som tränat Hikaris olika livsverktyg. I en egen svår period i mitt liv så var Hikari en stor hjälp för att få perspektiv och det fick mig på fötter igen - vilket jag är väldigt tacksam för. 

- Mary Hahighi psykolog
 

För mig är de självklart att Hikari hjälper alla. Få mer värde i sina liv kännas sig mer betydande till hitta lugnet och tryggheten i sig själv men också att kunna få uttrycka sig i många av deras egna funderingar. Som i min erfarenhet  ligger latent hos oss alla. Medvetenheten  av att känna sig ett med varandra människor, djur och natur. Att kunna identifiera oss med våra med människor. Inte se dom som något konstigt eller skrämmande istället bara som en del av en själv. Samhörighet är en av dom saker jag känner att vi alla människor söker och behöver för att få oss att känna oss förstådda (älskade). Få förståelse för innebörden av din värld. Att känna att man kan skapa vad man vill och att allt är möjligt. Bara man vill de tillräckligt mycket. Att varje gåva ligger i vårt inre. Bara väntar på att få komma ut. Hikari är underbart verktyg för att få mer medvetande om de omedvetna. Kärlek helt enligt i ordens värld.

- Jonatan Gebru coach

 

Kontakta oss

HIKARI utvecklas med dig! Hör gärna av dig med dina tankar och funderingar. Kanske vill du vara med i något av våra verksamhetsområden - eller rentav vill dela med dig av nya idéer!

Fyll i nedan formulär, så hör vi av oss snart!

Namn *
Namn