Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Utbildningar

Utbildningar

HIKARI erbjuder flertalet utbildningar. Inte nog med att du kan fortbilda dig i olika expert områden såsom Kost som medicin, Sant välmående, Barn- och ungdomsidrott, Mental färdighet för elitidrottare, Banbrytande synsätt för autism och andra kognitiva utmaningar, Meditation, Medveten närvaro - och mycket annat som ökar din glädje och potential i livet.

Du kan även utbilda dig till en certifierad HIKARI instruktör, en sk Certified HIKARI Trainer™. Utbildningen sker i tre olika nivåer; Hikari True Wellbeing™, HIKARI State of Mind™ samt HIKARI Be the Light®. Du kan läsa mer och ansöka till utbildningen nedan.

MVI_4700.MOV_.Still008.jpg

Workshops & seminarier

Du är med och bygger HIKARIs community! Vi erbjuder flera olika typer av workshops, seminarier och andra typer av träffar där vi lär oss om en mängd olika ämnen - under HIKARIs filosofi av välmående och allas inneboende potential. Vi bjuder in föreläsare och experter från HIKARIs nätverk - och vi vill att du kommer med förslag på olika ämnen! 

Hör av dig till oss på team@joinhikari.com så får vi höra dina önskemål. Höstens workshops och seminarier uppdateras kontinuerligt. Du får snabbast del av informationen genom att anmäla dig till vårt Hikari nyhetsbrev. För närvarande har vi flest utbildningstillfällen i Malmö, men sträcker oss snart till Stockholm, Göteborg och New York.

IMG_6807.jpg

Företag & skolor

HIKARI utbildar hela organisationer till att nå varje individs fulla potential och organisationens vision. Anpassat efter varje företags eller skolas behov utvecklar HIKARI ett unikt program byggt på hörnstenarna av HIKARIs grundfilosofi och metoder. Dessa kan variera från ökad samarbetsförmåga och stresshantering till bättre hälsa, bättre närvaro, smärtlindring och mindre sjukfrånvaro. 

Alla organisationer behöver hjälp med att bryta destruktiva mönster. Den hjälpen kommer bäst utifrån så att intern politik och hierarkier kan läggas åt sidan och ge alla chansen att hitta sin närvaro och sitt sanna jag. Bara när det finns närvaro och en hög medvetenhet kan organisationen tillsammans med sina medarbetare sannerligen leva upp till sin fulla potential.

Klicka på knappen nedan så skickar vi dig mer information. Berätta gärna lite om din organisation och vad ni står inför, så kan vi börja konversationen utifrån era mer specifika behov.

IMG_8723.jpg

Certifierande instruktörsutbildning

En certifiering att bli en instruktör för HIKARI sker på tre olika nivåer:

  1. HIKARI - True Wellbeing™
  2. HIKARI - State of Mind™ 
  3. HIKARI - Be the Light® 

HIKARI används i många olika områden och varje instruktör väljer sitt expertområde: Sport, Outdoor, Life, Business eller HIKARI Do. Vi vill att samtliga kursdeltagare har meditationserfarenhet och helst någon form av erfarenhet av coaching eller terapi.

HIKARI & Life erbjuder meditationskurser för de som vill uppleva de stora fördelarna med att meditera dagligen och känna till många sätt att behålla din medvetna närvaro, vad än livet har att erbjuda. Meditationskurser från HIKARI & Life möter kravet på meditationserfarenhet inför den certifierade instruktörsutbildningen. Det gör även MBSR online-kursen med HIKARI & Business.

Som certifierad instruktör hjälper vi dig att så snart som möjligt erbjuda kurser i ditt valda expertområde eller vika in HIKARI i din nuvarande verksamhet.