Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

& Outdoor

 

& Outdoor

HIKARI & Outdoor syftar till att återknyta kontakten med den yttre och den inre naturen. Naturen läker! Det har vetenskapen bevisat på åtskilliga sätt. Barn och vuxna som aktiverar sig i en stimulerande naturmiljö har lättare att koncentrera sig, blir mer kreativa och rör på sig mer än andra. HIKARI & Outdoor trycker på att utveckla den inre naturen med hjälp av den yttre naturen. När vi utvecklat detta samspel så har vi hittat ett sätt att alltid uppleva vår inre kraft. 

 
Dollarphotoclub_56658930-e1454356246799.jpg
 

Kom med!

HIKARI & Outdoor anordnar många gemensamma aktiviteter i naturen med olika målgrupper - i olika delar av landet. Hör gärna av dig om du är intresserad av att komma med - eller rent av utbilda dig till en certifierad HIKARI instruktör för Hikari & Outdoor! 

 
13AGM-2895 (Large).jpg
hiking-ft.jpg