Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

HIKARI

 

HIKARI

HIKARI betyder "ljuset" på japanska. Vår vision är att få så många människor som möjligt att komma i kontakt med sitt naturliga välmående, sin fulla potential, samt att skala av det som står i vägen för upplevelse av frihet och glädje. Vi vill att så många som möjligt sprider HIKARIs livsverktyg och denna medvetenhet i sin omvärld.

 

 

Vi arbetar utifrån några olika principer:

Livet - vad vi än gör - kan endast upplevas till fullo när vi är närvarande. Hikari lär därför ut medveten närvaro i alla sina områden i syfte att kunna leva i medveten tillvaro.

Genom medvetna val, gjorda i närvaro, uppnår du din (din organisations, ditt lags) fulla potential.

Allt levande hör ihop; natur, människor, energier, relationer. En störning i ett team påverkar därför alla/helheten.

Medvetenhet är frånvaro av destruktivitet. Närvaro är frånvaro av stress.

 

 

Riksorganisationen Hikari

Riksorganisationen Hikari grundades 2011 och har cirka 500 medlemmar, aktiva och deltagare i olika verksamheter: Hikari Do för barn och unga med olika funktionsvariationer, Hikari & Outdoor, Hikari & Sport, Hikari & Life, Hikari & Stressreducering samt Hikari Trainer Group.

Riksorganisationen Hikari samarbetar och genomför projekt  samt uppdrag för bland andra Studieförbundet Vuxenskolan regionförbund i Skåne, Enheten för kognitiv medicin/specialistminnesmottagningen i Ängelholm, Parkinsonförbundet, Alzheimerfonden, KFUM Sverige, KFUM Syd, Strokeföreningen Malmö, Fryshuset, Boost, HISO Handikappidrottens Samarbetsorganisation och FRISKUS-gruppen i Malmö, skolor i Malmö stad, Region Skåne Barn- och ungdomshabiliteringen m.fl.

Hikaris ledare och utbildare har mångårig och bred kompetens av arbete med barn, unga och personer med funktionsvariationer, utveckling av personalgrupper och chefer inom privat och offentlig sektor samt utveckling av verksamheter och aktiviteter i organisationer och föreningar.

Hikari använder beprövade metoder och tekniker som höjer medvetenheten och därmed välmåendet på individ- och organisationsnivå. Hikari baseras på mångårig praktik, utveckling och erfarenhet inom bl.a. mindfulness och tillämpad psykologi och erbjuder olika utvecklande metoder – stresshantering, fokusering, kroppskännedom med mera – som bryter destruktiva mönster och ger oss möjligheten att nå vår fulla potential. 

Riksorganisationen Hikari finansierar delar av sina verksamheter med stöd från stiftelser och fonder, nämnas kan Åhlén-stiftelsen, Åke Wibergs Stiftelse, Sparbanksstiftelsen Finn, Berit Söderströms stiftelse, Kungaparets bröllopsfond och C F Lundströms stiftelse.

 
1507862_710070839036325_2264271876262225153_n.jpg
 

Nätverk av experter och ledare

HIKARI är lika stort som räckvidden av våra experter och ambassadörer! HIKARI är inte ett företag utan en rörelse, fyllda av eldsjälar som vill sprida välmående och få alla att inse att de är fantastiska i sitt inre.

HIKARIs program är strukturerade och har utvecklats av psykologer, mindfulness instruktörer, VD, lärare, idrottsledare - även barn, ungdomar, föräldrar och de som konstant lär oss saker i livet är med i utformandet av allt det vi lär oss och lär ut.

Kom med i rörelsen - Join HIKARI - ifall du vill vidareutveckla ditt eget välmående och vara med att förändra vår yttre värld - genom att förändra din inre värld först. Utforska våra olika områden HIKARI & Life, HIKARI & Sport, HIKARI & Outdoor, HIKARI & Work, och HIKARI Do.

 

 
Ordförandekonferens med Parkinson förbundet i Lund, våren 2018 med gemensam Hikari enhets övning.

Ordförandekonferens med Parkinson förbundet i Lund, våren 2018 med gemensam Hikari enhets övning.

Hikari workshops

Vår vision är att få så många människor som möjligt att komma i kontakt med sitt naturliga välmående, sin fulla potential, samt att skala av det som står i vägen för upplevelse av frihet och glädje. Vi vill att så många som möjligt sprider HIKARIs livsverktyg och denna medvetenhet i sin omvärld. Vi kommer gärna ut till er för att genomföra presentationer, föreläsningar och workshops.

Årets kommunranking. Prisutdelning på Hikari & Foods mötesplats i maj månad 2016

Årets kommunranking. Prisutdelning på Hikari & Foods mötesplats i maj månad 2016

Möjligheten i alla

HIKARI ser möjligheten i samtliga människor. Vilken bakgrund, kultur, fysisk eller mental förutsättning du har, är du välkommen till HIKARI. Vi söker alltid eldsjälar som värnar om människors välmående att komma med och göra skillnad i världen. HIKARI FRAMBRINGAR MÄNNISKORS NATURLIGA VÄLMÅENDE OCH KAN ANVÄNDAS INOM MÅNGA OMRÅDEN. Hör av dig om du har nya idéer för hur och var HIKARI kan användas, om du vill engagera dig eller ditt företag eller om du vill veta mer om hur du kan bli en certifierad instruktör för HIKARI.