Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

HIKARI Do

 

Hikari Do

HIKARI Do är ett program som utvecklats för målgrupper med olika funktionsutmaningar.  Fysiska aktiviteter varvas med mentala färdigheter. Våra certifierade HIKARI Do instruktörer är tränade i att se potentialen och "se" in i elevens värld och lära sig av denna istället för att tvinga in eleven i instruktörens. Ledord såsom acceptans, medveten närvaro - utifrån dina förutsättningar - är riktlinjer för lyckade HIKARI Do sessioner.

 
IMG_1755.JPG

Klasser

Vi erbjuder anpassade träningar till barn, unga och vuxna, helt utifrån individens nivå och förutsättningar. Vi samarbetar med en mängd olika organisationer och skolor. Kontakta team@joinhikari.com för de olika scheman som finns under året.

Markera nedanstående text och klipp in i webbläsaren och läsreportaget om Hikari Do: http://malmo.lokaltidningen.se/nyheter/2019-01-28/-VIDEO-Det-saknades-en-tr%C3%A4ningsform-utan-prestige-och-t%C3%A4vlan-4030945.html?fbclid=IwAR0O_EM_7-astmHWj_ReWbdMptoSmZmSqxExGacP8t2xScAbS4QMzqq1YSk

IMG_4576.JPG

Program

HIKARI tror på att alla individer har en unik inneboende potential. Därför anpassar HIKARI Do sina program efter de individer som deltar.

Med många olika existerande programområden, format och gruppsammansättningar välkomnar vi dig att höra av dig om vad du eller någon du tar hand om har för förutsättningar - och för målbild!

Vi upplever ofta att människor har blivit bekväma eller lite hopplösa i sina upplevda begränsningar - uppfattningar som vi gärna är med och skalar bort, med glädje, rörelse, disciplin och vår outtröttliga tro på varje människas fantastiska potential. 

Vi ser fram emot att höra från er!

läger4.jpg

Läger

HIKARI Do erbjuder läger med olika teman där vi fokuserar på en utvecklande gruppdynamik för att stärka både ledare och elever. Att aktivera sig utomhus och nära naturen är något vi förespråkar starkt. Utöver de olika livsverktyg från HIKARI - som syftar till att stärka vår inre naturliga kraft - ges det möjlighet till unika natur- och miljöupplevelser i samband med lärande kring hälsa, kost, fysiska aktiviteter och annat. 

 

Ja, berätta mer!

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer för dig om HIKARI Do's lägerverksamhet.

Namn *
Namn